Компанија вести

Технички барања во производството на метални рани дихтунзи

2019-02-15
1. Надворешниот дијаметар на раната дел од металната рана заптивка треба да има 3 до 5 вртења на метална лента без полнење. Во внатрешниот дијаметар треба да има 2 до 3 вртења на метална лента без филер.

2. Бројот на заварени споеви на внатрешниот и надворешниот дијаметар на заптивката за метални рани треба да биде пократко од 4 поени, и не смее да има дефекти на заварување, како што се преголема и нецелосна пенетрација.

3. Пополнувачите на горната и долната површина на заптивната метална рана треба да бидат рамни и соодветно подигнати над металната лента до вредност од околу 0,15 mm ± 0,1 mm.

4. Внатрешниот прстен на заптивната метална рана треба да се отстрани од внатрешниот прстен на средниот прстен.

Претходна:

Нема вести

Следно:

Нема вести